Stappenwijzer

Hulp bij financiële problemen

Hoe gaat bewindvoering precies in zijn werk? SBM heeft een stappenwijzer gemaakt. Zo kunt u makkelijker onthouden wat SBM voor u doet.

Drie soorten financieel beheer

Op de SBM Stappenwijzer worden drie soorten dienstverlening uitgebeeld:

  • bewindvoering via benoeming door kantonrechter (onderbewindstelling);
  • beheersovereenkomst direct met cliënt;
  • beheersovereenkomst met bewindvoerder of curator.

Tip: Print de SBM Stappenwijzer uit en hang hem op een goed zichtbare plaats in huis.

stappenwijzer

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling is een beschermende maatregel voor meerderjarigen (>18 jaar) die tijdelijk of blijvend hun financiën niet zelf kunnen regelen vanwege hun lichamelijke of geestelijke conditie. Vaak doet een familielid dan de bewindvoering. Als de familie de bewindvoering niet kan doen of als u zelf niet wilt dat uw familie dit voor u doet, kan de kantonrechter SBM als bewindvoerder benoemen. SBM legt elk jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Wilt u meer weten over onderbewindstelling? Lees de brochure Curatele, bewind en mentorschap van het Ministerie van Justitie. De brochure Curatele, bewind en mentorschap kunt u gratis opvragen bij Postbus 51 (www.postbus51.nl, telefoon 0800 – 8051) en via www.justitie.nl.

Beheersovereenkomst direct met cliënt

Als u vindt dat u uw financiële zaken niet zelf kunt regelen, kunt u een overeenkomst afsluiten met SBM. SBM legt elk jaar verantwoording aan u af.

Beheersovereenkomst met bewindvoerder of curator

Het kan zijn dat een familielid of curator de bewindvoering voor u doet, maar het financiële beheer uitbesteedt aan SBM. SBM legt verantwoording af aan uw bewindvoerder of curator. Uw bewindvoerder of curator legt verantwoording af aan het kantongerecht (bij bewindvoering) of de rechtbank (bij curatele).

Samen Bereik je Meer