Home

Financieel beheer

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM) is er voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een verstandelijke handicap, een psychiatrische stoornis of dementie. Vaak neemt de familie of een vriend het financiële beheer dan over. Wilt u liever een onafhankelijk financieel beheerder? Dan kunt u SBM inschakelen. SBM heeft meer dan 30 jaar ervaring met inkomens- en vermogensbeheer.

Vertrouwen, privacy en controle

Als u het beheer over uw geld en vermogen door een ander laat doen, moet u daar volledig op kunnen vertrouwen. Op SBM kan dat. SBM wordt namelijk gecontroleerd door de kantonrechter en een registeraccountant. We verstrekken geen gegevens aan anderen en houden ons aan de privacywetgeving. Daarnaast zijn we lid van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), die hoge eisen stelt aan het lidmaatschap.

Mijn SBM

In overleg met SBM is het mogelijk om de beheerrekening online in te zien.
Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunt u dagelijks alle bij- en afschrijvingen op een veilige manier volgen.
Ga naar Mijn SBM

Download onze jaarrekening 2019
Download het Certificaat Lidmaatschap BPBI SBM 2021

 

Samen Bereik je Meer