Wat kost het

Financiële hulp voor iedereen

SBM heeft een ideële doelstelling. Dat betekent dat iedereen moet kunnen aansluiten. Per jaar betaalt u een vast tarief en een variabel bedrag. Dit is een percentage van het beheerde vermogen. Het totaalbedrag is nooit meer dan de branchevereniging Beschermingsbewind en Inkomensbeheer (BPBI) vaststelt.

Het bestuur heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2016 voor nieuwe onderbewindstellingen en bij het aangaan van nieuwe vrijwillige beheerovereenkomsten een intaketarief te gaan hanteren. Toenemende administratieve verplichtingen, voornamelijk rondom de intake, heeft SBM helaas genoodzaakt dit besluit te moeten nemen.

In de betreffende gevallen zal een intaketarief in rekening worden gebracht ten bedrage van 75% van het wettelijk toegestane tarief, hetwelk op dit moment uitkomt op een bedrag van € 399,00. Dit tarief is gelijk aan onze cliënten in de schuldhulpverlening.

Voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen, zal SBM een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen ter vergoeding van het intakebedrag.

Verhoging maandelijkse bijdrage 2019

In 2018 is een kleine verhoging van de maandelijkse eigen bijdrage noodzakelijk geweest. De aanleiding daartoe werd gevormd door hogere personeelskosten als gevolg van uitbreiding van het aantal medewerkers en door verdere kostenstijgingen. Omdat beide ontwikkelingen zich in 2019 opnieuw voordoen, is het noodzakelijk ook voor dit jaar de eigen bedrage met een klein bedrag te verhogen tot  € 33,- per maand. Het bestuur streeft ernaar de kosten van de cliënt, die nog steeds ruim onder het toegestane maximale tarief liggen, zo klein mogelijk te houden, maar voorziet ook voor de toekomst een geleidelijke verdere verhoging van de eigen bijdrage.

Tarieven bewindvoering/ Vrijwillig beheercontract

– Vast jaartarief: € 396,- (€ 33,- per maand)
– Variabel jaartarief: 0,6 % van het beheerde vermogen.
– Maximum totaalbedrag per jaar: € 1.132,-
– Éénmalige intakekosten: € 399,-
– Opzeggen contract: € 200,-

Bij onderbewindstelling moet de kantonrechter het tarief eerst goedkeuren voordat SBM voor u aan het werk gaat.

Tarieven schuldhulpverlening

– De eerste 2 jaar vast jaartarief conform BPBI: € 1132,- (€ 94,33 per maand)
– Éénmalige intakekosten: € 399,-
– Opzeggen contract: € 200,-

Als er na 2 jaar geen nieuwe verwijtbare schulden zijn ontstaan en er sprake is van een “stabiel dossier”, zal het tarief worden aangepast in het reguliere SBM-tarief van € 396,- per jaar.

Samen Bereik je Meer