Wat kost het

Financiële hulp voor iedereen

SBM heeft een ideële doelstelling. Dat betekent dat iedereen moet kunnen aansluiten. Per jaar betaalt u een vast tarief en een variabel bedrag. Dit is een percentage van het beheerde vermogen. Het totaalbedrag is nooit meer dan de branchevereniging Beschermingsbewind en Inkomensbeheer (BPBI) vaststelt.

Verhoging maandelijkse bijdrage 2021

In 2020 is een kleine verhoging van de maandelijkse eigen bijdrage noodzakelijk geweest. De aanleiding daartoe werd gevormd door hogere personeelskosten als gevolg van uitbreiding van het aantal medewerkers en door verdere kostenstijgingen. Omdat beide ontwikkelingen zich in 2021 opnieuw voordoen, is het noodzakelijk ook voor dit jaar de eigen bedrage met een klein bedrag te verhogen tot  € 47,- per maand. Het bestuur streeft ernaar de kosten van de cliënt, die nog steeds ruim onder het toegestane maximale tarief liggen, zo klein mogelijk te houden, maar voorziet ook voor de toekomst een geleidelijke verdere verhoging van de eigen bijdrage.

Tarieven bewindvoering/ Vrijwillig beheercontract

– Vast jaartarief: € 564,- (€ 47,- per maand)
– Variabel jaartarief: 0,6 % van het beheerde vermogen.
– Éénmalige intakekosten: € 419,-
– Eindtarief onderbewindstelling: € 210,-/ einde vrijwillig beheercontract € 210,-

Bij onderbewindstelling moet de kantonrechter het tarief eerst goedkeuren voordat SBM voor u aan het werk gaat.

Tarieven bewindvoering cliënten met schulden

– Jaartarief conform BPBI: € 1.187,04- (€ 98,92 per maand)
– Éénmalige intakekosten: € 419,-
– Eindtarief onderbewindstelling: € 210,-

Voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen, zal SBM een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.

Samen Bereik je Meer