Home

Financieel beheer

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM) is er voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een verstandelijke handicap, een psychiatrische stoornis of dementie. Vaak neemt de familie of een vriend het financiële beheer dan over. Wilt u liever een onafhankelijk financieel beheerder? Dan kunt u SBM inschakelen. SBM heeft meer dan 25 jaar ervaring met inkomens- en vermogensbeheer.

Vertrouwen, privacy en controle

Als u het beheer over uw geld en vermogen door een ander laat doen, moet u daar volledig op kunnen vertrouwen. Op SBM kan dat. SBM wordt namelijk gecontroleerd door de kantonrechter en een registeraccountant. We verstrekken geen gegevens aan anderen en houden ons aan de privacywetgeving. Daarnaast zijn we lid van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), die hoge eisen stelt aan het lidmaatschap.

Mijn SBM

In overleg met SBM is het mogelijk om uw eigen rekening in te zien.
Ga naar Mijn SBM

 

Download onze Jaarstukken 2015
Download onze Controleverklaring 2015
Download het Certificaat Lidmaatschap BPBI SBM 2017

 

 

Samen Bereik je Meer